top of page

“Ak neveríš sama sebe, rýchlejšie uveríš iným. Ak vieš, kto naozaj si, potom každú faloš odhalíš.”

                                                                            
  ~ M.Jakubeczová    

prvky na web 61.png
prvky na web 5.png
prvky na web 7.png

Moje meno je Martina. . .   

Mojou túžbou bolo spoznávať ľudskú dušu. Pomáhať objavovať to, čo je očiam zatiaľ neviditeľné. Túžila som sprevádzať ľudí na ceste za spokojnejším životom. Moja cesta viedla na štúdium psychológie. Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu (UPJŠ, 2017) . Neskôr som sa stala lektorkou metódy Fraktálnej kresby (2019) Pokračovala som štúdiom  psychofonetiky v Škola empatie s Yehudom Tgarom a po ukončení  prvého ročníka sa stala holistickou koučkou (Holistický koučing osobnostného rozvoja a udržateľnosti, 2023). Pracujem pod supervíziou. Pokrčujem v štúdiu metodickej empatie II. ročníkom v Škole empatie s Yehudom Tagarom (akt. counselor vo výcviku).
Milujem vzdelávanie, venujem mu veľa svojho voľného času. Spoznávam všetko, čo mi pomôže  lepšie pochopiť ľudskú bytosť a moje skúsenosti a vedomosti odovzdávam ďalej aj prostredníctvom vzdelávania a organizovania prednášok.  

Zameriavam sa na osobnostný rozvoj a jeho témy. Na človeka sa dívam ako na celok. Poskytujem individuálne konzultácie a poradenstvo.

 

Verím tomu, že všetci sme sem prišli, aby sme sa prostredníctvom skúseností  rozvíjali. Verím tomu, že všetci a všetko je navzájom prepojené. Že všetko, čo sa nám v živote deje, sa deje pre nás, nie nám. Že sme schopní nadobudnúť obrovskú múdrosť prostredníctvom svojho fyzického tela, jeho darov a talentov, a tak naplniť svoj plný potenciál, čím do sveta prinesieme svoju originálnu esenciu a obohatíme ho svojou láskou, krásou a hojnosťou bytia.

 

Verím, že na to, aby sme svoj  potenciál naplnili a viedli radostný život na všetkých úrovniach - žili v súlade

s dušou, potrebujeme prejsť cestu sebapoznania, ktorá nie je vždy jednoduchá ale je potrebná. Že sme ako lotos, ktorý sa potrebuje predrať cez bahno, cez svoje bolesti a zranenia, aby mohol vyrásť do svojej plnej krásy. Verím, že sa môžeme stať lídrom sami sebe a naučiť sa rozšíriť vnímanie a chápanie vnútorného i vonkajšieho sveta.

Rada o
bjavujem seba, svet a ľudskú dušu. Mám naozaj rada ľudí a prácu s nimi. Rada zdieľam svoj čas s vami - všetkými, ktorí ste súčasťou pracovného i osobného života. Sú to jedinečné príbehy, každého z vás (nás), ktoré obohacujú môj život.
Viem, že spoločným úsilím, stať sa najlepšou verziou seba samého, tvoríme krajšiu (nie len svoju) budúcnosť. Z toho mám veľkú radosť. :)

bottom of page